AKTY PRAWNE

Akty prawne:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. z 2017 r. poz. 783, 1458).
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z z 2016 r. poz. 1829, ze zm.).
Dopalacze traktowane jak narkotyki !

        Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziła wyższe kary, a policja zyskała nowe narzędzie do walki z dopalaczami. Za samo posiadanie znacznej ilości dopalaczy grozi kara nawet do trzech lat więzienia. W określonych okolicznościach w przypadku gdy przedmiotem będzie nieznaczna ilość dopalaczy przeznaczona na własny użytek, możliwe będzie umorzenie postępowania. Handel takimi środkami jest zagrożony karą do 12 lat więzienia. Główni Inspektorzy Sanitarni są zobowiązani do sporządzania raportów o zatruciach środkami zastępczymi, lub nowymi substancjami psychoaktywnymi. W związku z tym pojawił się obowiązek zgłaszania zdarzeń tego typu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działanie dopalaczy jest takie samo a niekiedy nawet bardziej niebezpieczne jak w przypadku narkotyków. Dopalacze w rozumieniu prawa zostały zrównane z narkotykami. Nowe przepisy zapewniają takie samo wsparcie osobom uzależnionym od dopalaczy jak osobom uzależnionym od narkotyków. Ustawa przewiduje dla nich leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologa.

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Katarzyna Hoffmann