Co powinniśmy wiedzieć o alkoholu i przemocy w okresie pandemii

Obecna sytuacja sprzyja wzrostowi spożycia alkoholu, który obniża odporność organizmu, co powoduje zwiększenie ryzyka zakażenia oraz ostrzejszego przebiegu choroby COVID-19.
Odłóżmy wszystkie „bajki” na temat zdrowego oddziaływania alkoholu na organizm w kontekście koronawirusa.
Prawdą jest, że płyny do dezynfekcji i odkażania zawierają wysokoprocentowy alkohol, który zabija wirusy, ale taki alkohol nie nadaj się do spożycia. Mocny alkohol niszczy błonę śluzową gardła, która ochrania nasz układ oddechowy.
Alkohol jest substancją stresogenną. U wielu osób wzmaga agresję i przemoc względem innych. Osoby doświadczające w obecnym czasie przemocy tkwią w poczuciu bezradności i w przekonaniu o braku możliwości otrzymania pomocy od instytucji, które powołane są do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przekonanie o bezradności bardzo często wzmacniane przez sprawców jest nieprawdziwe. Policja mimo wielu dodatkowych zadań nadal niesie pomoc osobom, które doświadczają przemocy od swoich bliskich. Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiedzialny za pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Inspektor ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta w Słupcy.
Ważne jest, aby osoby doświadczające przemocy nie milczały i pamiętały, że mimo pandemii mogą otrzymać pomoc.

Gdzie szukać pomocy
1. Komenda Powiatowa Policji – 112 ( w sytuacjach kryzysowych) dzielnicowi tel. 63 274 12 41
2. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 63 275 32 99 poniedziałek- piątek w godz. 7:00-15:00 www.uzależnienia-slupca.pl.
3. Inspektor ds. Profilaktyki Urząd Miasta w Słupcy- 63 277 13 99 poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 15.30.
4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” działające na zlecenie PARPA, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla światków przemocy – 800-12- 00- 02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z wykorzystania Skypa mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.