Placówki leczenia uzależnienia alkoholowego

Centrum Medyczne Sobczak Lewicki S. C. Danuta Sobczak, Robert Lewicki
62-400 Słupca, ul. Bielawska 1A
Tel. 63 249 87 88
Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczna I Odwykowa
lekarz psychiatra Danuta Sobczak
poniedziałek 12.00 – 17.00
wtorek 08.00 – 12.00
środa 08.00 – 12.00
lekarz psychiatra Rober Lewicki
poniedziałek 08.00 – 11.00
wtorek 11.00 – 14.00
środa 08.00 – 11.00
Poradnia Terapii Uzależnienia Alkoholowego I Współuzależnienia
terapeuta Halina Leszczyńska piątek 14.00 – 16.00
terapeuta Maria Jankowska - Marchewka piątek 17.00 – 19.00
Centrum Medyczne „Multimed” Tadeusz Jucyk Spółka Jawna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia Alkoholowego I Współuzależnienia
62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 33
Tel. 63 244 43 95, 63 243 67 67
Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek 7.00 – 20.00 sobota 7.00-19.00
NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień „Centrum U”
62-300 Września, ul. Witkowska 3
Tel. 61 436 21 46, 601 371 997


Godziny przyjęć:
poniedziałek, piątek 9.00 – 13.00, 15.00 – 20.00
wtorek, środa, czwartek 9.00 – 13.00, 16.00 – 20.00
Słupeckie Stowarzyszenie „Centrum”
62-400 Słupca, ul. Traugutta 10A
Tel. 63 277 13 99
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, do spraw przemocy w rodzinie
środa 16.00 – 20.00
Klub Abstynencki
poniedziałek – piątek 17.00 – 20.00
Grupa Al-Anon „Dzidka”
poniedziałek 18.00
Grupa AA „Trzy kroki”
czwartek 18.30
Grupa AA „Nareszcie”
sobota 17.00
Grupa DDA „Czwórka”
piątek 18.00

Oddział Leczenia Uzależnień
SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15
tel. 61 423 85 98, 423 85 99
Telefon zaufania – Narkomania
tel. 801 199 990
codziennie 16.00 – 21.00
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
codziennie 12.00 – 22.00