SKŁAD KOMISJI

Przewodnicząca - Ewa Wisła
Sekretarz - Joanna Wieczorek
Członek - Małgorzata Król
Członek - Anna Ligocka
Członek - Mieczysław Górny
Członek - Mirosław Miczuga