WYKONAJ TEST

SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE


Do sprawdzenia na ile ryzykowny (lub bezpieczny) jest aktualny model spożywania alkoholu może okazać się przydatny poniższy test
TEST ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU (AUDIT)

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina i wódki) na porcje standardowe według podanego schematu.= 1 porcja standardowa, czyli ok. 10 g czystego alkoholu etylowego
Zanotuj liczbę punktów.

Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnienie testu ma sens.

1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) dwa do czterech razy w miesiącu
(3) dwa lub trzy razy w tygodniu
(4) cztery lub więcej razy w tygodniu

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?
(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7-9 porcji
(4) 10 lub więcej porcji

3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około jeden raz w miesiącu
(3) około 1 raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu", aby móc dojść do siebie?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia? (0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(3) tak, w ostatnim roku

10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego ograniczenie?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(3) tak, w ostatnim roku
Interpretacja wyników

Wyniki testu AUDIT

0 – 7 punktów
Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania – możesz być spokojny.
• Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla Ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy”.
• Jeśli pijesz alkohol często – zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
• Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami pociąga za sobą ryzyko szkód dla Ciebie i innych.
• Nie zwiększaj ilości częstotliwości picia.
• Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją. 8 – 15 punktów Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia – bądź pewien, że one się pojawią, jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu.
• Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód.
• Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych.
• Nie upijaj się.
• Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

8 – 15 punktów

Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia – bądź pewien, że one się pojawią, jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu.
• Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód.
• Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych.
• Nie upijaj się.
• Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

16 – 19 punktów

Pijesz szkodliwie. Twoje picie staje się powodem twoich problemów ze zdrowiem, nauką, pracą, z innymi ludźmi.
• Musisz ograniczyć picie zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu
• Umów się ze sobą na nieprzekraczalnie limitu picia nie niosącego za sobą ryzyka szkód i staraj się dotrzymać obietnicy.
• Pij wolniej. Wydłuż czas spożywania każdej porcji alkoholu.
• Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie.
• Gdyby próby ograniczenia picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalisty.

Powyżej 20 punktów

Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu.
• Sprawdź to podejrzenie, udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu. Listę poradni znajdziesz na stronie http://www.parpa.pl/.
• Nie warto odwlekać konsultacji, sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia.
• Specjalista lepiej niż ten test zdiagnozuje twój problem z piciem i udzieli ci porady, jak go rozwiązać.